Picture-Alliance/KEYSTONE

Ambassadens quiz

Siden vi startet opp våre språkkonkurranser for over et år siden har hundrevis av tyskelever fra hele Norge deltatt. Så da fortsetter vi naturligvis gjerne! Bli med på vår sportsquiz! Innsendingsfrist: 3. okotber 2016.

Ungdomsforum 2016

Norsk-Tysk Ungdomsforum 10 år

Helt siden 2007 har Norsk-Tysk ungdomsforum skapt vennskap og møter mellom ungdom fra begge land. Det ble feiret med et eget jubileumsforum i Berlin fra 23. til 26. september 2016.

22. september 2016 leverte Thomas Götz sin akkreditering til H.M. Kong Harald V og startet sitt virke som Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør til Norge.

Ambassadør dr. Götz tiltrer

Den 22. august 2016 leverte dr. Thomas Götz sin akkreditering til H.M. Kongen og startet sitt virke som som Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør til Norge.

Schleswig-Holsteins energiminister Robert Habeck, Lex Hartman fra TenneT og Norges ambassadør i Tyskland, Elisabeth Walaas, trekker ut den første kabelen i byggingen av strømledningen "Nordlink". Den rundt to milliarder dyre strømforbindelsen skal frakte fornybar energi mellom Norge og Tyskland.

Startskudd for "NordLink"

16. september 2016 ble det første spadetaket tatt for "Nordlink", den mer enn 620 km lange strømkabelen som skal bygges mellom Norge og Tyskland.  Seremonien fant sted utenfor den lille byen Wilster i Schleswig-Holstein.

Forsvarsminister Ursula von der Leyen

Tysk-norske politiske møter

Det norsk-tyske forhold er preget av utstrakt samarbeid, noe som gir seg utslag i en rekke gjensidige besøk på høyt politisk nivå. I høst har bl.a. utenriksminister Steinmeier og forsvarsminister von der Leyen vært i Norge.

Tavle

Videreutdanning for tysklærere

"Deutsche Auslandsgesellschaft e.V." i Lübeck tilbyr årlige viderutdanningskurs for tysklærere fra Nord- og nordøst-Europa. Kursene holdes i Lübeck. Neste søknadsfrist er 10. februar 2017.

Ambassaden takker for å ha fått låne dette bildet fra nettsiden www.kavliprize.org

Kavli-prisen 2016

Den tyske nobelprisvinneren prof. dr. Gerd Binnig var blant de til sammen ni fremragende forskerne som ble tildelt Kavli-prisen i Oslo 6. september 2016.

Forbundskansler Angela Merkel (CDU) holder sin regjeringserklæring i forbundsdagen, 10.11.2009.

Politisk system i Tyskland

Tyskland består av 16 delstater med utstrakt selvstyre på områder som miljø, kultur og utdannelse. Lover og regler kan derfor variere noe. Nasjonale myndigheter råder over bl.a. utenriks-, forsvars- og sosialpolitikk.

Kameramann

Filmklipp fra Tyskland

Følg linken nedenfor til vår samling av korte filmer på tysk om aktuelle temaer fra tysk politikk kultur og næringsliv. Den siste handler om et "Artist in residence"-prosjekt.

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade

Oscars gate 45
0244 OSLO

Tel.: 23 27 54 00
Tel.: 23 27 54 30 (for reisepass)
Faks: 22 44 76 72
E-post: oslo%27%diplo%27%de,info

NB. Ambassaden er stengt på "Tag der Deutschen Einheit" mandag 3. oktober 2016. I nødsituasjoner kan vår vakttjeneste nås på tlf. 90 85 08 02.

Deutsche Website

picture-alliance / Rolf Kosecki

Wir machen darauf aufmerksam, dass Pass- und andere Informationen für deutsche Staats- angehörige auf unseren deutschen Seiten veröffentlicht sind.

Utenriksminister Steinmeier

Tysklands utenriksminister Steinmeier

17. desember 2013 ble dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) tatt i ed som Tysklands utenriksminister i Angela Merkels tredje regjering. Han var også utenriksminister i hennes første regjering, fra 2005 til 2009. 

Ambassadøren

Ambassadør dr. Thomas Götz

Dr. Thomas Götz er Forbunds- republikken Tysklands ambassadør i Norge.

Facebook

Facebook Logo

Vi er nye på Facebook - hjertelig velkommen til siden vår!

Kulturkalender

Foto: Colourbox

Kulturkalenderen vår gir deg oversikt over tysk-relaterte kultur- arrangementer i Norge. Kalenderen er et resultat av nært samarbeid mellom ambassaden og de tyske institusjonene i Oslo.