Forbundskansler Angela Merkel under sin nyttårstale 31.12.2014

Forbundskanslerens nyttårstale

2014 kommer vi til å minnes som et år som ble anerledes enn det vi hadde sett for oss nyttårsaften for et år siden. Med disse ordene innledet forbundskansler Angela Merkel sin nyttårstale, hvor hun tok opp både fremtidens utfordringer og de internasjonale krisene som preget fjoråret.

Foto: Colourbox

Filmklipp fra Tyskland

Følg linken nedenfor til vår samling av korte filmer på tysk om aktuelle temaer hentet fra bl.a. tysk politikk kultur og næringsliv. Videosiden vår oppdateres jevnlig med flere filmer.

Sprechen Sie Deutsch?

Norske bedrifter trenger tysk

Etter engelsk er tysk det fremmedspråket flest norske bedrifter etterspør. Hele 14 % av NHO-bedriftene oppgir tysk som et språk de har et konkret behov for.

Forbundskansler Angela Merkel (CDU) holder sin regjeringserklæring i forbundsdagen, 10.11.2009.

Politisk system

Tyskland består av 16 delstater med utstrakt selvstyre på områder som miljø, kultur og utdannelse. Lover og regler kan derfor variere noe. Nasjonale myndigheter råder over bl.a. utenriks-, forsvars- og sosialpolitikk.

Veiskilt

Urbanisering - designkonkurranse

Arkitekter, byplanleggere, designere, fotografer og forskere innen flere felt inviteres til å delta i konkurransen "Planetary Urbanism" som skal belyse utfordringene som følger av urbaniseringen i verden. Frist: 30.04.2015.

Forbundspresident Joachim Gauck og fru Daniela Schadt mottas på Gardermoen av ambassadør dr. Axel Berg, 10. juni 2014

Tysk-norske politiske møter

Det norsk-tyske forhold er preget av særdeles nære politiske og økonomiske forbindelser, felles verdier og interesser. Det utstrakte samarbeidet gir seg utslag i en rekke gjensidige besøk på høyt politisk nivå.

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade

Oscars gate 45
0244 OSLO

Tel.: 23 27 54 00
Tel.: 23 27 54 30 (for reisepass)
Faks: 22 44 76 72
E-post: info(at)oslo.diplo.de

Deutsche Website

Tysklands nasjonalfarger

Wir machen darauf aufmerksam, dass Pass- und andere Informationen für deutsche Staats- angehörige auf unseren deutschen Seiten veröffentlicht sind.

Utenriksminister Steinmeier

Utenriksminister Frank Walter Steinmeier

17. desember 2013 ble dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD) tatt i ed som Tysklands utenriksminister i Angela Merkels tredje regjering. Han var også utenriksminister i hennes første regjering, fra 2005 til 2009. 

Ambassadør dr. Axel Berg

Ambassadør dr. Axel Berg

Den 6. september 2012 leverte Axel Berg sin akkreditering til H.M. Kongen og startet sitt virke som Forbunds- republikken Tysklands ambassadør til Norge.

Kulturkalender

Kinosal

Vår tospråklige kultur- kalender gir deg oversikt over tysk-relaterte kultur- arrangementer i Norge. Kalenderen er et resultat av nært samarbeid mellom ambassaden og de tyske institusjonene i Oslo. Følg linken nedenfor - og klikk deg inn på de enkelte arrangementene i listen.