Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel i anledning 3. oktober „Tag der Deutschen Einheit“

Außenminister Sigmar Gabriel Forstørre bilde (© Auswärtiges Amt) For nesten tre tiår siden feiret vi tysk gjenforening og slutten av Europas deling av Øst og Vest. Helt frem til i dag blir folk rørt når de tenker tilbake på avslutningen av denne delingen. Vi ser tilbake med takknemlighet på denne historiske muligheten og på politikerne som la grunnlaget for gjenforeningen - Willy Brandt og Helmut Kohl, som døde i år.

Denne utviklingen ble innledet av mange års avspenningspolitikk av daværende forbundskansler Willy Brandt. Det viste seg mulig å oppnå endring gjennom tilnærming til tross for de store forskjellene mellom systemene. Tysklands bestrebelser for europeisk integrasjon, forsoning med nabolandene og avvisning av nasjonalistiske vrangforestillinger, skapte rammen for tysk enhet.

Etter gjenforeningen av Tyskland og den demokratiske bølgen og rettssikkerheten som nådde mange land i verden på den tiden, befinner vi oss nå i en tid der motstridende interesser igjen trer sterkere frem. Globale utfordringer har økt ytterligere de siste årene: Geopolitiske konflikter, terrorisme, migrasjon og flyktningstrømmer, fattigdom, sult, epidemier og fremadskridende klimaendringer stiller samfunn over hele verden overfor store utfordringer.

Vi søker fortsatt hva Willy Brandt kalte "global governance", det vil si en politikk som er preget av global rettferdighet, lovens styrke og samarbeid på tvers av landegrensene. I de siste tiårene har det globale samfunnet gjort betydelige fremskritt: 2030-dagsordenen for bærekraftig utvikling er en milepæl for det internasjonale samfunnet, som tjener både som et mandat og et løfte. Globale utfordringer, som klimaendringer med sine dramatiske konsekvenser, som tørke og flom, kan kun løses hvis vi jobber sammen og som likeverdige partnere. Løsningen av regionale konflikter og kriser er også en global oppgave. Stabilisering og utvikling skaper muligheter for folks liv.

Ingen land i verden kan alene løse de internasjonale problemene som vi står overfor. Ingen av disse problemene kan løses ved isolasjon, bare med sterke partnere. I lys av sin egen historie og dens erfaringer med å overvinne tyranni og etablere og konsolidere en demokratisk stat basert på rettsstatsprinsippet, står vårt land opp for disse utfordringene. Tyskland er villig til å ta dette ansvaret. Det er derfor Tyskland søker om et ikke-permanent sete i FNs sikkerhetsråd for 2019/20. Vi lever i tider med store utfordringer, og løsningen av dem vil bestemme menneskehetens og planetens fremtid. Samtidig lever vi i en verden med store nye muligheter, som vi bør forme aktivt. Den tyske enhetsdagen er en god anledning til å minne oss om dette.

Utenriksministerens hilsen i anledning dagen

Feier zur deutschen Wiedervereinigung