Politisk system

Dagens tyske politiske system er et demokratisk system - det andre i Tysklands historie. Da medlemmene av det parlamentariske rådet (Parlamentarischer Rat) trådte sammen for første gang den 1. september 1948, var det for å utforme en ny forfatning - en grunnlov - som skulle bygge på lærdommen fra det første tyske demokratiet (die Weimarer Republik) og fra det nasjonalsosialistiske diktaturet. Forbundsrepublikken er med andre ord et barn av krigen. Det demokratiske systemet som ble innført i 1949 fikk imidlertid kun fotfeste i den vestlige av de dengang to tyske statene. Allikevel holdt den nye grunnloven fast på målsetningen om å oppnå en gjenforening "etter fri selvbestemmelse".
Tysklands andre demokratiske republikk viste seg å bli en suksess. - Av flere grunner: verdsettelsen av å kunne leve i frihet etter å ha levd under diktatur og bestrebelsen på å bli akseptert av de demokratiske nabolandene var to av grunnene. Men også selve grunnloven må tilskrives en del av suksessen. Da de to tyske statene ble gjenforent etter 40 år i 1990, ble grunnloven gjeldende forfatning for hele Tyskland.

Forbundskansler Angela Merkel bak rattet på den internasjonale bilmessen "IAA" i 2007. IAA regnes som en av verdens viktigste bilmesser og finner sted hvert år i Franfurt.

Tysklands regjering

Her finner du en oversikt over hvem-som-er-hvem i Angela Merkels tredje regjering.

picture-alliance

Politiske institusjoner

Fem statsorganer er oppført i den tyske grunnloven: Forbundspresidenten, forbundsdagen, forbundsregjeringen, forbundsrådet og forbundsforfatningsdomstolen.

Forbundskansler Angela Merkel (CDU) holder sin regjeringserklæring i forbundsdagen, 10.11.2009.

De politiske partiene i Forbundsdagen

Etter valget i 2013 har den 18. forbundsdagen 631 medlemmer. CDU/CSU er største fraksjon med 311 representanter, SPD har 193, Die Linke 64 og Bündnis 90/Die Grünen 63 mandater.

Artikkel i den tyske grunnloven

Den tyske grunnloven

23. mai 1949 slo "Parlamentarischer Rat" fast at grunnloven som rådet hadde vedtatt 8. mai samme år var blitt anerkjent av mer enn 2/3 av de medvirkende tyske delstatene - og da ble loven gjort gjeldende som Tysklands grunnlov. 

picture-alliance/ dpa

Frankfurter Paulskirche

18. mai 1848 ble det første nasjonalforsamlingen i tysk historie som omfattet hele landet åpnet i "Paulskirche" i Frankfurt. Nasjonalforsamlingen fra dengang er derfor kjent som "Frankfurter Paulskirche".

Politisk system

Artikkel i den tyske grunnloven

Siste nytt fra regjeringen

Foto: Colourbox

Dagsaktuell nyhetstjeneste fra den tyske regjeringen - bestående av pressemeldinger, regjeringserklæringer, artikler, taler og intervjuer. 

Om begrepet "politisk system"

Med begrepet "politisk system" menes alle politiske institusjoner, personer og prosesser som bidrar til å utforme og gjennomføre et lands politikk - samt disses forbindelser til hverandre. Det politiske systemet omfatter ikke bare parlament og regjering, men også politiske partier og interesseorganisasjoner; ikke bare lovgivningsprosesser, men generelt utøvelse av politisk innflytelse.

De 16 tyske delstatene

I Tyskland utøves statlig myndighet både på nasjonalt og på regionalt plan: Tyskland er en føderasjon som består av 16 delstater. De enkelte statene har et utstrakt selvstyre og på områder som miljø, kultur og utdannelse og har i stor grad også myndighet til å utforme egen lovgivning. Her finner du faktainformasjon om de 16 tyske delstatene.