Velkommen til Tyskland!

picture-alliance / Rolf Kosecki

Faktaopplysninger

Hva er Tysklands offsielle navn? Hvilken dag er tysk nasjonaldag? Hva heter Tysklands lengste elv - og største by? Hvor mange mennesker bor i Tyskland? Har Tyskland egentlig noen kystlinje? Svarene finner du her!

Forbundskansler Angela Merkel (CDU) holder sin regjeringserklæring i forbundsdagen, 10.11.2009.

Politisk system i Tyskland

Tyskland består av 16 delstater med utstrakt selvstyre på områder som miljø, kultur og utdannelse. Lover og regler kan derfor variere noe. Nasjonale myndigheter råder over bl.a. utenriks-, forsvars- og sosialpolitikk.

Kilde: Auswärtiges Amt

Historie

Tysklands vei til å bli et fredelig demokrati med et velfungerende parlamentarisk system har vært både lang og vanskelig: fra småstater, via Weimar- republikken og nasjonalsosialisme til gjenforeningen i 1990.

Foto: Colourbox

Tyskland som reisemål

Tyskland er et stadig mer populært turistmål for nordmenn. Her finner du tips til hvor du kan henvende deg dersom du ønsker informasjon om Tyskland som reisemål.

Foto: Colourbox

Kilder til mer informasjon

Vi har satt sammen en samling linker til offisielle nettsteder som gir deg generell bakgrunnsinformasjon om Tyskland - sidene finnes både på tysk og engelsk.

Velkommen til Tyskland

Foto: Colourbox

De 16 tyske delstatene

I Tyskland utøves statlig myndighet både på nasjonalt og på regionalt plan: Tyskland er en føderasjon som består av 16 delstater. De enkelte statene har et utstrakt selvstyre og på områder som miljø, kultur og utdannelse og har i stor grad også myndighet til å utforme egen lovgivning. Her finner du faktainformasjon om de 16 tyske delstatene.

Visa

Do I need a visa to enter Germany? / Trenger jeg visum for å reise til Tyskland? / Benötige ich ein Visum, um Deutschland zu besuchen?