Tysklands ambassade i Oscars gate 45

Den 28. mai 1958 flyttet den tyske ambassaden inn i Oscars gate 45. I forbindelse med 50 årsjubileet i 2008 publiserte vi en brosjyre med bilder og artikler om huset vi holder til i - et hus med historisk sus - og en fortelling om noen av de små og store hendelsene som har vært med på å prege det tysk-norske forholdet gjennom årene. Her kan du lese brosjyren fra dengang:

Foto: Byantikvaren, Oslo kommune

Arkitekten

Det var den svenske arkitekten Karl Johan Anselm Liljeström (1848-1896) som tegnet Oscars gate 45. Han var utdannet ved Konstakademien i Stockholm.

Foto: V. Ebel

Utdrag fra gamle dokumenter

Brev til huseieren som leide ut til den tyske delegasjonen, 5. februar 1954: Kjære svigermor... Bedre og finere leieboere kan dere ikke finne, og dere behøver  ..."

Foto: Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen

Om Oscars gate og Homansbyen

Oscars gate ligger like bak slottet, i Frogner. Den strekker seg over ni kvartaler og er oppkalt etter Kong Oscar I som var konge av Sverige og Norge fra 1844 til 1859.

Foto: K. Gurock

Kabinettskammerherren

Kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg (1842-1921), en av Norges rikeste menn, residerte i sin tid i Oscars gate 45 sammen med sin kone Lucy Parr Egeberg (1853-1937).

Foto: Jacques Lathion. Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Lucy Parr Egeberg

Portrettet som Christian Krogh malte av Kabinettskammerherrens blivende kone, Lucy Parr Egeberg, henger i dag på Nasjonalgalleriet og har tittelen Societetsportrett fra 70-årene.

Foto: V. Ebel

Ferdinand Finne

"Oscarsgate. Hjemme hos bestemamma. Det store huset med de mange rom. Den lange trappen med de uttallige, litt skremmende jakttrofeene til bestepappa, isbjørnskinnene foran inngangen til salongene i annen etasje..."

Arkitekt Hans Gabriel Finne på besøk i Oscars gate 45 våren 2008.

Hans Gabriel Finne

Esther Egeberg Finnes yngste sønn, arkitekt Hans Gabriel Finne, var ofte i Oscars gate som barn. Hans besøk i ambassaden har inspirert oss til å søke frem informasjon om huset.

Takk til ...

Ambassaden retter en stor takk til RWE Dea som har vært sponsor for dette jubileumsprosjektet som vi også utgir som brosjyre. Vi vil gjerne takke følgende for råd og gode svar på våre henvendelser: Byantikvaren i Oslo Kommune, Terje Bergersen og Anette Walmann ved Byarkivet i Oslo, Guro Tangvald og Gunnhild Holmen ved Nasjonalbiblioteket, Christa E. Köressaar ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Anne Birgit Gran Lindaas ved Oslo Museum, Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. En hjertelig takk til Pernille og Westye Egeberg som lot oss komme på besøk for å fotografere på Skinnarbøl. Vi setter stor pris på at Thore J. Elton har stilt bilder fra sin biografi om Ferdinand Finne til disposisjon for oss og latt oss sitere fra boken. Mange takk til Bjørn Stendahl for all god informasjon, blant annet om utviklingen av Oscars gate. Takk også til Eliana de la Fontaine for fotografier - og Hauke Fehr for en god hånd med bilder. Sist, men ikke minst, retter vi en helt spesiell takk til arkitekt Hans Gabriel Finne som ved sine besøk i ambassaden har fortalt oss om sitt liv og inspirert oss til å lage denne fremstillingen av Oscars gate 45.

Ingunn Tveide, i mai 2008

Historien om Oscars gate 45

Foto: V. Ebel

Bildet er hentet fra Thore J. Eltons biografi "Ferdinand Finne" og viser den unge Ferdinand ved klaveret i Oscars gate 45, sammen med sin bror Severin og sin bestemor. © Deutsche Botschaft Oslo