Giverkonferanse for Nigeria og området rund Tsjad-sjøen i Oslo den 24.2.2017

Gruppebilde giverkonferansen Forstørre bilde Stephen O'Brien, UN Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Sigmar Gabriel, Minister of Foreign Affairs of Germany, Børge Brende, Minister of Foreign Affairs of Norway, Geoffrey Onyeama, Minister of Foreign Affairs of Nigeria, Laouas Magagi, Minister of Humanitarian Affairs of Niger, Hissein Brahim Taha, Minister of Foreign Affairs of Chad, Zainab Shamsuna Ahmed, State Secretary Ministry of Budget and National Planning of Nigeria, Le Jeune Mbella Mbella (© MFA/Oslo / Ken Opprann) Fredag den 24.2.2017 var Norge, Tyskland, Nigeria og FN vertskap for giverkonferansen i Oslo for Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen. Konferansen samlet 24 land, 20 internasjonale og regionale organisasjoner og representanter fra det lokale og internasjonale sivile samfunn. Det ble til sammen lovet 432 millioner euro i nødhjelp. Tyskland vil bidra med 120 millioner euro i løpet av de neste tre årene, sier utenriksminister Gabriel.                                                                                                                                                                                                                  

Utenriksminister Børge Brende og utenriksminister Sigmar Gabriel Forstørre bilde Utenriksminister Børge Brende og utenriksminister Sigmar Gabriel (© MFA/Oslo / Ken Opprann)

I området rund Tsjad-sjøen lever millioner av mennesker som er på flukt og som har akutt behov for nødhjelp. Konferansen har oppnådd sitt mål - å få den politiske og offentlige oppmerksomheten rettet mot den alvorlige humanitære krisen i regionen. Konferansen har også ført til økt forståelse av krisens kompleksitet og det presserende behovet for humanitær bistand samt midlertidige og langsiktige løsninger, inkludert forebyggings- og stabiliseringsarbeid. Tyskland, Norge, Nigeria, Kamerun, Tsjad og FN har dannet en rådgivergruppe for å samordne bistandsarbeidet.

Giverkonferansen

f