Norsk-tysk samarbeid om ubåtanskaffelse

Ubåten "U36" i Oslo Forstørre bilde Ubåten "U36" i Oslo (© Forsvarsdepartementet)

Den 3. Februar kunngjorde den norske regjerningen at Tyskland er valgt som strategisk partner når det gjelder anskaffelsen av ubåter. For den tyske regjeringen er denne beslutningen av flere årsaker en velkommen nyhet.

I det kommende nære samarbeidet dreier det seg i hovedsak om tydelig å forbedre ubåtkapasiteten til begge lands marine. Tyskland og Norge skal til sammen anskaffe seks ubåter, fire til den norske og to til den tyske marinen.

Det allerede utmerkede og godt etablerte partnerskapet mellom den norske og den tyske marinen vil dermed strekke seg over flere tiår frem i tid og også utover den rene anskaffelsen av ubåter.

I begge land vil den norske beslutningen bidra til å sikre fremtidsrettede nøkkelteknologier for de kommende tiår og å utvikle disse videre i nært samarbeid. Samtidig vil den fremtidige drift av samme ubåttyper føre til at resursene kan brukes mer effektivt. Med det oppnår vi et nytt nivå innen det europeiske militære samarbeidet.

Norge og Tyskland har samme syn når det gjelder sikkerhetssituasjonen og rollen til europeisk sikkerhetsarkitektur.  Det norske forsvaret og det tyske Bundeswehr har også allerede et tett og godt samarbeid som allierte og i operasjoner ute.

Mer informasjon finner du her:

Regjeringen

Bundesministerium der Verteidigung