Tysk utenrikspolitikk

I globaliseringens tidsalder, hvor stater, samfunn og økonomier er tett sammenvevet, har utenrikspolitikken utviklet seg til i høyere grad å bli "internasjonal innenrikspolitikk". Etter oppløsningen av øst-vest-konflikten har det åpnet seg nye muligheter for tysk utenrikspolitikk - i Europa, men også i resten av verden.

Tyskland er seg sitt internasjonale ansvar bevisst og arbeider aktivt sammen med europeiske og transatlantiske partnere for demokrati, menneskerettigheter og dialog mellom kulturene. Hovedmålet for tysk utenrikspolitikk er å bidra til å opprettholde fred og sikkerhet i verden.

De to utenriksministrene under pressekonferansen i Oslo. 04.09.2016.

Tysk-norske politiske møter

Det norsk-tyske forhold er preget av utstrakt samarbeid, noe som gir seg utslag i en rekke gjensidige besøk på høyt politisk nivå. I høst har bl.a. utenriksminister Steinmeier og forsvarsminister von der Leyen vært i Norge.

Logoen til "Global Forum on Migration and Development" (GFMD)

Tysk-marokkansk GFMD-lederskap

1. januar 2017 overtok Tyskland og Marokko i fellesskap formannskapet for Det globale forum for migrasjon og utvikling (GFMD). Årsmøtet fant sted i Berlin 28.-30. juni.

Utenriksminister Frank-Walter Steinmeier taler for FNs Sikkerhetsråd i New York 29.02.2016.

Tysk kandidatur til Sikkerhetsrådet

Tyskland  søker om et sete i Sikkerhetsrådet for perioden 2019/20, det gjorde utenriksminister Steinmeier kjent på en pressekonferanse i Hamburg i sommer.

Tysklands utenriksminister Steinmeier briefer media etter et bilateralt møte med FNs generalsekretær i Geneve angående krisen i Ukraina, 4. mars 2014.

Om tysk utenrikspolitikk

På det tyske utenriksdepartementets sentrale nettsider finner du dagsaktuell informasjon, uttalelser fra Tysklands utenriksminister, taler og  pressekonferanser:

Foto: Colourbox

Tyskland i EU

Tyskland har vært medlem av EF og senere EU helt fra første dag og spiller en aktiv rolle i utformingen av dagens utvidete Europeiske Union.

Foto: Colourbox

Info om tysk utenrikspolitikk

Vil du vite mer om tysk utenrikspolitikk? Følg linken nedenfor til en liste over tyske forskningsinstitusjoner som gir deg god informasjon om utenrikspolitikk - både når det gjelder bakgrunn, aktuelle saker og forskning.

Bärbel Kofler, den tyske regjeringens kommissær for menneskerettighetspolitikk og humanitær bistand.

Menneskerettighetspolitikk

Bärbel Kofler er den tyske regjeringens nye kommissær for menneskerettigheter og humanitær bistand. På følgende side informerer vi om Tysklands menneskerettighetspolitikk.

President Francois Hollande og forbundskansler Angela Merkel

Tysk-fransk samarbeid

Følgende nettside er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Den tyske og Den franske ambassade i Oslo og formidler et innblikk i det tysk-franske samarbeidet som i dag utgjør en hjørnesten i EU – også for Norge.

En isbjørn slapper av i lyngen. Bildet er fra Churchill, Kanada i 2002.

Arktis-retningslinje

Tysklands regjering har utarbeidet retningslinjer for sin politikk angående nordområdene. Den finnes kun i tysk versjon, du kan lese den ved å følge denne linken:

dpa

Review-prosjektet

Inspirert av norsk UDs Reflex-prosjekt som ble initiert av Jonas Gahr Støre, gjennomførte det tyske utenriksdepartementet under Frank-Walter Steinmeier sitt "Review"-prosjekt som sanket innspill om tysk utenrikspolitikk.

Tysk utenrikspolitikk

Utenriksminister Gabriel

Politisk system i Tyskland

Forbundskansler Angela Merkel (CDU) holder sin regjeringserklæring i forbundsdagen, 10.11.2009.

Tyskland består av 16 delstater med utstrakt selvstyre på områder som miljø, kultur og utdannelse. Lover og regler kan derfor variere noe. Nasjonale myndigheter råder over bl.a. utenriks-, forsvars- og sosialpolitikk.

Nyheter fra tysk UD

Gjennom vår nyhetstjeneste kan du skaffe deg oversikt over dagsaktuelle utenrikspolitiske nyheter, pressemeldinger og taler - enten på engelsk eller på tysk. Nyhetene oppdateres løpende: