Besøk hos DNV GL

Ulrich Peitz (Tysklands ambassade Oslo), Konsernsjef Remi Eriksen (DNV GL), Ambassadør dr. Thomas Götz (Tysklands ambassade Oslo), Ulrike Haugen (DNV GL), Lars Almklov (DNV GL) Forstørre bilde Ulrich Peitz (Tysklands ambassade Oslo), Konsernsjef Remi Eriksen (DNV GL), Ambassadør dr. Thomas Götz (Tysklands ambassade Oslo), Ulrike Haugen (DNV GL), Lars Almklov (DNV GL) (© Deutsche Botschaft Oslo)

Den 5. desember besøkte ambassadør dr. Thomas Götz sertifiseringsfirmaet DNV GL.

I en samtale med konsernsjef og daglig leder i DNV GL, Remi Eriksen informerte han seg om den omfattende porteføljen av oppgaver i det globalt opererende konsernet.

Dagens DNV GL-gruppe er resultatet en fusjon i 2013 mellom, det siden det nittende århundre bestående DNV (Det Norske Veritas) og Germanischer Lloyd. Siden har DNV GL vært det største marine- og offshore klassifiseringsselskapet, samt gitt ekspertrådgivning til olje- og gassindustrien. Med sin kompetanse er DNV GL et av verdens ledende sertifiseringsfirmaer.

Besøk hos DNV GL

Ambassadør dr. Thomas Götz og konsersjef i DNV GL Remi Eriksen