Forbundskansler Merkel og statsminister Solberg åpner ny Hydro fabrikk

Forbundskansler Merkel og statsminister Erna Solberg Forstørre bilde Forbundskansler Merkel og statsminister Erna Solberg (© picture alliance / abaca) Aluminium bidrar til å beskytte miljøet

Tyskland er forpliktet til å redusere skadelige emisjoner. Aluminium bidrar til å spare drivstoff og dermed forminske CO2-utslipp. Det sa Merkel da hun besøkte Norsk Hydros nye fabrikk i Grevenbroich som fremstiller aluminiums- plater for bl.a. bilindustrien. Aluminium er på grunn av sine egenskaper svært etterspurt, sa Merkel under besøket hos Hydro Aluminium i Grevenbroich.

Forbundskansler Merkel og statsminister Erna Solberg blir vist fabrikken Forstørre bilde Forbundskansler Merkel og statsminister Erna Solberg blir vist fabrikken (© picture alliance / abaca) Industrien må forminske CO2-utslippet

Det kreves mye energi for å utvinne lettmetallet fra råvaren bauksitt. Derfor spiller resirkulering en stor rolle. «Gjenbruk sparer enorme ressurser; det trengs jo ingen ny bauksitt og det trengs kun en brøkdel av energien som er nødvendig for å fremstille primæraluminium.» Dermed kan man igjen senke CO2-utslippene betydelig.

Forbundskansleren hilste derfor den økende gjenbruken som bruker mindre energi enn fremstillingen av primæraluminium velkommen. Merkel minnet om forpliktelsene fra Parisavtalen om å senke CO2-utslippene betraktelig. Avtalen «var og er i dette henseende en historisk milepæl.» EU har satt seg som mål å senke emisjonene med 40 prosent frem mot 2030.

Aluminium har på grunn av sine lette egenskaper mange bruksområder, blant annet i produksjonen av biler, fly og romskip.

Konkurransedyktigheten til tysk næringsliv ivaretas

For ivaretakelsen har CO2-kvotehandelen en stor betydning. Det tyske næringslivets konkurransedyktighet skal ikke settes i fare. På grunn av de høye strømprisene har Tyskland derfor skaffet en forholdsmessig kompensasjon, for «å forhindre at energiintensive bedrifter vandrer til utlandet».

Godt tysk-norsk samarbeid

Sammen med den norske statsministeren Erna Solberg minnet Merkel på den hundre år lange historien med aluminiumsproduksjon i Tyskland, som siden 2002 er forbundet med det norske selskapet Norsk Hydro. Hydro har kontinuerlig investert i tyske avdelinger. Dette er også et tegn på godt samarbeid mellom Norge og Tyskland, selv om Norge ikke er medlem av EU.

Etter talen traff forbundskansleren den norske statsministeren for en samtale. Det dreide seg først og fremst om de gode vennskapelige relasjonene mellom begge land. Forbundskansleren uttrykte også sin glede over at Norge skal være gjesteland på G20-toppmøtet i Hamburg.

Forbundskansler Merkel og statsminister Solberg åpner ny Hydro fabrikk

Forbundskansler Merkel

Merkels tale i Hydros fabrikk