Samarbeid mellom tyske og norske arkitekter

Statssekretær Gunther Adler, ambassadør dr. Thomas Götz og prof. Niebergall (nestleder Bundesarchitektenkammer) Forstørre bilde Statssekretær Gunther Adler, ambassadør dr. Thomas Götz og prof. Niebergall (nestleder Bundesarchitektenkammer) (© Deutsche Botschaft Oslo) Ambassadør dr. Thomas Götz og hans kone hadde den 22 juni 2017 en mottakelse for deltakerne i workshopen «Planen, Bauen, Kooperationen – Zusammenarbeit zwischen deutschen und norwegischen Planern und Architekten» i residensen. Workshopen ble organisert av Norsk-Tysk Handelskammer. Som avslutning av workshopen var det en utstillingsåpning i Norsk-Tysk Handelskammer til utstillingen «Contemporary Architecture. Made In Germany». Statssekretær Gunther Adler fra Miljøverndepartementet i Berlin understreket ved utstillingsåpningen det store potensialet for et enda sterkere tysk-norsk samarbeid innen arkitektur.

Arkitekturworkshop og utstilling til Norsk-Tysk Handelskammer