Statssekretær Uwe Beckmeyer i Oslo

Ambassadør dr. Thomas Götz, Manuel Kliese fra Innovasjon Norge, Statssekretær Uwe Beckmeyer, Adm. direktør Norsk-Tysk Handelskammer Norbert Pestka Forstørre bilde Ambassadør dr. Thomas Götz, Utstiller, Statssekretær Uwe Beckmeyer, Adm. direktør Norsk-Tysk Handelskammer Norbert Pestka (© AHK Norwegen / Norsk-Tysk Handelskammer) Under sitt todagers opphold i Oslo besøkte statssekretær Uwe Beckmeyer fra det tyske nærings- og energiministeriet Nord-Europas største shipping messe Nor-Shipping og deltok på en tysk-norsk konferanse om dypvanns gruvedrift.

                                                                      

                       

Nor-Shipping 2017

Messen Nor-Shipping arrangeres hvert annet år i Lillestrøm ved Oslo. Den er en av verdens største messer for skipsfartsnæringen. Som de foregående årene hadde Norsk-Tysk Handelskammer organisert en tysk paviljong der 22 bedrifter deltok. Årets motto for konferansen var „Catalyst for Change“.

Statssekretær Uwe Beckmeyer som også er maritim koordinator til Forbundsregjeringen besøkte standene til tyske bedrifter for å bli informert om samarbeidet med deres norske partnere. På sin rundgang ble han ledsaget av ambassadør dr. Thomas Götz og administrerende direktør for Norsk-Tysk Handelskammer, Nobert Pestka. Ved den tyske fellesstanden hadde statssekretæren en kort utveksling av synspunkter med H. K. H. Kronprins Haakon.

 

Norsk-tysk seminar om “Deep Sea Mining”

Konferansen, som ble arrangert av Utenriksdepartementet, fokuserte på nåværende forskningsresultater og drøftingen av utsiktene for økonomisk utvinning av dypvannsmineraler. Ekspertene fra Tyskland og Norge var enige om at uten sterkere internasjonalt samarbeid, spesielt mellom Tyskland og Norge, uten utveksling av forskningsresultater og uten betydelige offentlige midler, så vil utvinningen dypvannsmineraler utvikle seg langsomt.

Statssekretær Uwe Beckmeyer i samtale med en av utstillerne Forstørre bilde Statssekretær Uwe Beckmeyer i samtale med en av utstillerne (© AHK Norwegen / Norsk-Tysk Handelskammer)

Statssekretær Uwe Beckmeyer i Oslo

Den tyske paviljongen på Nor-Shipping