Næringsliv, forskning og energi

Tyskland og Norge har tradisjonelt hatt et utstrakt samarbeid innen områdene næringsliv og forskning. I den senere tid har også samarbeidet innen energi blitt styrket. Tyskland er Norges viktigste handelspartner.

Tysk næringsliv

Tyske varemerker nyter et godt omdømme og "made in Germany" er kjent som kvalitetsstempel. Det er de mange markedsførende mellomstore firmaene som utgjør det tyske næringslivets kjerne. 

Foto: Colourbox

Energi og teknologi

Den tyske regjeringen har som målsetning å sørge for en sikker, økonomisk og miljøvennlig energiforsyning, noe som kun lar seg gjennomføre via internasjonalt samarbeid.

Foto: Auswärtiges Amt

Forskning og utvikling

Navn som Humbolt og Einstein, Röntgen og Planck er med på å begrunne Tysklands ry som universitetenes og oppfinnernes land.

Studium i Tyskland

Planlegger du å ta et studium i Tyskland? Vi har satt sammen en liste over tyske og norske instanser som gir deg god informasjon om studiemulighetene i Tyskland.