Fortjenstorden til forhenværende honorær konsul Didrik Trumpy Martens

Forhenværende honorær konsul Didrik Trumpy Martens og ambassadør dr. Thomas Götz Forstørre bilde Forhenværende honorær konsul Didrik Trumpy Martens og ambassadør dr. Thomas Götz (© Deutsche Botschaft Oslo)

Forbundspresident Joachim Gauck hat tildelt forhenværende honorær konsul Didrik Trumpy Martens Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden (Verdienstkreuz am Bande).

Fortjenstorden ble overrakt av ambassadør dr. Thomas Götz i Bergen den 9. mars 2017.

Didrik Trumpy Martens tildeles fortjenstordenen for sitt årelange virke som honorær konsul i Bergen. Gjennom sin innsats for tyske statsborgere i sitt embetsområde bidro Didrik Trumpy Martens på forbilledlig vis til gode tysk-norske forbindelser.

Didrik Trumpy Martens var honorær konsul for Forbundsrepublikken Tyskland fra 2006 til slutten av 2015. Han utøvde sitt virke med stort engasjement og var en verdig representant for Tysklands Interesser.