Besøk ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Ambassadør dr. Thomas Götz og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, professor Dag Michalsen Forstørre bilde Ambassadør dr. Thomas Götz og dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, professor Dag Michalsen (© Deutsche Botschaft Oslo)

Den 29. september besøkte ambassadør dr. Thomas Götz Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo på invitasjon av dekanen, professor Dag Michalsen.

I samtalen med dekanen og hans kolleger ble det diskutert muligheter for å intensivere samarbeidet med tyske universiteter og forskningsinstitutter.