Fortjenstmedalje tildelt honorær konsul Ole-Martin Andreassen

Honorær konsul Ole-Martin Andreassen og ambassadør dr. Thomas Götz Forstørre bilde Honorær konsul Ole-Martin Andreassen og ambassadør dr. Thomas Götz (© Deutsche Botschaft Oslo)

Honorær konsul Ole-Martin Andreassen er blitt hedret med fortjenstmedaljen «Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland» av Tysklands Forbundspresident.

Fortjenstmedaljen ble overrakt av Tysklands ambassadør dr. Götz under en høytidelig mottakelse i residensen den 9. juni 2017.

Honorær konsul Ole-Martin Andreassen æres for sitt årelange virke som honorær konsul i Tromsø. Gjennom sin innsats for tyske statsborgere i sitt embetsområde bidrar Ole-Martin Andreassen på forbilledlig vis til gode tysk-norske forbindelser.

I juni 2006 ble Ole-Martin Andreassen oppnevnt som honorær konsul for Forbundsrepublikken Tyskland i Tromsø. I 11 år har han til enhver tid representert Tysklands interesser og utøvd sitt virke med stor innsatsvilje. Honorær konsul Ole-Martin Andreassen, Siri Lund, Claudia Götz og ambassadør dr. Thomas Götz Forstørre bilde Honorær konsul Ole-Martin Andreassen, Siri Lund, Claudia Götz og ambassadør dr. Thomas Götz (© Deutsche Botschaft Oslo)

Fortjenstmedalje tildelt honorær konsul Ole-Martin Andreassen

Bundesverdienstkreuz