Forjenstorden til Stefan Marx

Ambassadør dr. Thomas Götz overrekker fortjenstmedaljen til Stefan Marx Forstørre bilde Ambassadør dr. Thomas Götz overrekker fortjenstmedaljen til Stefan Marx (© Deutsche Botschaft Oslo)

Forbundspresident Gauck hedret Norsk-Tysk Handelskammers tillitsmann for økonomiske spørsmål, Stefan Marx, med Forbundsrepublikken Tysklands fortjentsorden «Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland»

Fortjenstorden ble overrakt av Tysklands ambassadør dr. Götz under en høytidelig mottakelse i residensen den 28. februar 2017. 

Utmerkelsen gjør ære på Stefan Marx’ engasjement for tysk-norske handelsforbindelser gjennom mange år. 

Stefan Marx har fungert som tillitsmann for økonomiske spørsmål for Handelskammeret fra 2003 og siden 2008 har han vært styreleder for Norsk-Tysk Handelskammer Services AS.