Feiring av Tysklands nasjonaldag i Oslo

Ambassadør dr. Götz taler til forsamlingen

Omkring 400 gjester fra politikk, næringsliv, vitenskap og kultur ble invitert av ambassadør dr. Thomas Götz og hans kone Claudia Götz i anledning feiringen av den tyske nasjonaldagen «Tag der Deutschen Einheit» i Gamle Logen i Oslo.

I år ble 27-årsdagen for Tysklands gjenforening feiret. Ambassadør dr. Thomas Götz minnet i sin tale om at denne hendelsen også banet vei for et forent Europa. Han nevnte også det gode forholdet mellom Tyskland og Norge, som i fremtiden vil bli styrket ytterligere gjennom felles prosjekter.

Den offisielle markeringen av Tysklands nasjonaldag, den 3. oktober finner sted i den delstaten som har formannskapet i "Bundesrat". I år var det Rheinland-Pfalz, og den store festen var i Mainz den 2. og 3. oktober.

Mer informasjon om Tysklands gjenforening finnes her:

Tysklands gjenforening

Det var det tysk-norske GrunenwaldHornEnsemble som sto for musikken under feiringen.

Det var det tysk-norske GrunenwaldHornEnsemble som sto for musikken under feiringen.

Ambassadør dr. Thomas Götz og Claudia Götz i samtale med Kåre Willoch

Ambassadør dr. Thomas Götz og Claudia Götz i samtale med Kåre Willoch

Ambassadør dr. Thomas Götz og Claudia Götz sammen med Knut Vollebæk

Ambassadør dr. Thomas Götz og Claudia Götz sammen med Knut Vollebæk

Feiring av Tysklands nasjonaldag i Oslo

Den norske og tyske nasjonalsangen blir spilt, før ambassadør dr. Götz holder en tale om norsk-tyske forhold.