Volkstrauertag 2017

Minnesmarkering på Grini

Også i år markerte Tysklands ambassade, sammen med norske og tyske gjester den årlige tyske minnedagen "Volkstrauertag" for å minnes ofre for krig og tyranni.

Deutsche Botschaft Oslo Forstørre bilde Minnesmarkering på soldatkirkegården på Alfaset i Oslo (© Minnesmarkering på soldatkirkegården på Alfaset i Oslo)

Markeringen ble innledet med økumenisk gudstjeneste i den tyskspråklige evangeliske menigheten i Oslo, før det ble arrangert to minnesseremonier - en på soldatkirkegården Alfaset og en foran minnesbautaen foran den tidligere fangeleiren Grini. Ambassadør dr. Thomas Götz la ned blomster under begge minneseremoniene. Representanter fra det norske Veterankompaniet Akershus Festning og to trompetister fra HM Kongens Garde ga seremoniene ekstra verdighet.

Ambassadør dr. Thomas Götz talte minnesord for minnesdagen. Prest Sebastian Wilhelm fra den tyskspråklige evangeliske menigheten inviterte sammen med prest dr. Cecilie Strømmen, prest Bjørn Sandvik og pater Arne Marco Kirsebom SS.CC fra den katolske menigheten til en bønn for ofre for krig og tyranni.

Ambassadør dr. Thomas Götz ved Minnesmerket i Grini Forstørre bilde Ambassadør dr. Thomas Götz ved Minnesmerket i Grini (© Deutsche Botschaft Oslo)

Den militære kirkegården i Alfaset er en av seks tyske krigsgravplasser i Norge. Den tidligere fangeleiren Grini i nærheten av Oslo, opprinnelig et kvinnefengsel, ble brukt som krigsfangeleir av okkupasjonsmakten under den tyske okkupasjonen 1940-1945. Den ble brukt som interneringsleir for politiske fanger fra hele Norge.

Volkstrauertag 2017

Ambassdør dr. Thomas Götz i Grini