Norsk-tysk ungdomsforum 2017

Deltakere på DNJF 2017 Forstørre bilde Deltakere på DNJF 2017 (© DNJF/Assunta Jaeger)

Det 11. norsk-tyske ungdomsforumet (DNJF) fant sted i Berlin fra 15. til 18. september 2017. 60 tyske og norske ungdommer jobbet i forskjellige språk- og prosjektleire med temaet "Digitalisering, Din Sjanse, Din Risiko".

Ambassadør Thomas Götz roste arbeidet på det tysk-norske ungdomsforumet som en viktig del av de utmerkete tysk-norske forbindelsene. 2017 er et spesielt år for begge land, siden både Norge og Tyskland har avholder parlamentsvalg og det allerede har funnet sted i Norge, sa den tyske ambassadøren i sin hilsen. Utfallet av valget ville imidlertid ikke påvirke samarbeidet, siden alle parter i både Tyskland og Norge er interessert i et godt bilateralt forhold.

Ambassadør Thomas Götz oppfordret deltakerne i årets ungdomsforum til å forbli et nettverk og dermed være med på å forme de tysk-norske forbindelser. Ambassadør Thomas Götz taler ved DNJF 2017 Forstørre bilde Ambassadør Thomas Götz taler ved DNJF 2017 (© DNJF/Assunta Jaeger)

Norsk-tysk ungdomsforum 2017

Deltakere av DNJF 2017