Tyske institusjoner i Norge

Johann Wolfgang Goethe. Maleri fra 1828 av Joseph Stieler

Goethe-Institut Norwegen

Det tyske kulturinstitutt i Oslo, Goethe-Institut Norwegen, tilbyr kulturarrangementer, språkkurs, bibliotek og informasjon om tysk kultur. Goethe-Institut i Oslo ble grunnlagt i 1962 og kunne i 2012 feire 50-års jubileum i Norge. 

Veronika Hamann

DAAD-lektoren i Bergen

Fra og med høsten 2014 er Veronika Hamann DAADs sendelektor ved Universitetet i Bergen. Hun informerer om studie- og forskningsmuligheter i Tyskland, underviser i tysk og organiserer kulturelle arrangementer.

Deutsche Schule Oslo - Max Tau

Norsk-tysk bikulturell skole

"Den norsk-tyske bikulturelle skolen" ble grunnlagt i 1980, som "Den tyske skolen - Max Tau". I dag har skolen i Sporveisgata 20, Oslo, over 200 elever – halvparten norske - og over 70 barn i egen barnehage.

Norsk-tysk handelskammer, Drammensveien, Oslo

Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo

Kammeret er en sammenslutning av ca 600 firmaer og institusjoner som har interesse av å pleie og å videreutvikle de norsk-tyske handelsforbindelsene. Kammeret bistår både egne medlemmer og andre firmaer.

Foto: Colourbox

Tysklands nasjonale turistkontor

I over 50 år har DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) drevet markedsføringen av reisemålet Tyskland i utlandet på oppdrag for den tyske regjeringen.

Menighetshuset i Eilert Sundts Gate 37

Den tyske menigheten i Norge

Den tyskspråklige protestantiske menigheten i Norge har eksistert siden 1909 og har i dag ca. 620 medlemmer. Menigheten har sete i Oslo, hele Norge som kirkesogn - og grupper i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Max Tau

Norsk-tysk selskap

Selskapet ble initiert av den tysk-jødiske humanisten og forfatteren Max Tau like etter krigen. Foreningen skulle videreføre hans forsoningstanke og øke forståelsen mellom de to land. Foreningen er åpen for alle.

Aktion Sühnezeichen Logo

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Følgene av nasjonalsosialismen er fremdeles merkbare og lar seg bare overvinne gjennom intens dialog mennesker imellom. Dette er utgangspunktet for Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) sitt arbeid.

Willy Brandt (1979)

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen

Stiftelsen har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland - særlig blant ungdom - og styrke samarbeid og kontakt mellom ulike grupper i det norske og tyske samfunn.