Kolofon

Erklæring angående innsamling og bruk av personlige data

Hver gang du besøker det tyske utenriksdepartementets eller en av de tyske ambassadenes hjemmesider, dvs. hver gang du går inn på slike sider eller henter/åpner en fil fra slike sider, lagres og bearbeides data om det midlertidig i en protokollfil.

Før dataene oppbevares, blir all innsamlet data anonymisert ved at IP-adressen blir endret.

Følgende data blir lagret hver gang du besøker hjemmesidene:

·         Anonymisert IP-adresse

·         Dato og klokkeslett

·         Hvilken side som ble besøkt/ navn på nedlastet fil

·         Overført datamengde

·         Melding om sidene lot seg åpne/laste ned uten problemer

Innsamlet data oppbevares utelukkende til statistiske formål, for å gjøre hjemmesidene mer attraktive, forbedre sidenes innhold og funksjonalitet. Opplysningene slettes deretter.

Opplysningene blir ikke brukt utoverdette og de blir ikke gitt videre til noen tredjepart.

Ved besøk på det tyske utenriksdepartementets og de tyske ambassadenes forskjellige nettsider brukes såkalte midlertidige cookies (session cookies). Disse har til formål å gjøre det enklere å navigere på hjemmesidene. De cookies som vi bruker inneholder ingen personlige opplysninger og utløper etter hvert internettbesøk.

Teknikker, f.eks. Java-applets eller ActiveX-controls, som gør det mulig å følge brukernes adferd, blir ikke brukt. Postadresser og e-post-adresser som blir oppgitt ii forbindelse med forespørsler eller bestilling av informasjonsmateriell, blir utelukkende brukt i forbindelse med korrespondansen eller forsendelsen.

Kolofon

Den tyske ambassadens nettsider i Norge utgis av:

Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade
Kultur- og Presseavdelingen
Oscars gate 45
0244 Oslo

Redaksjon / webmaster: Ingunn Tveide

Telefon: 23 27 54 00
Telefaks: 22 44 76 72

Bildekilder

picture-alliance/ dpa

Auswärtiges Amt

RegierungOnline

colourbox.com

eller som angitt under/i bildet.